top of page

This hybrid publication focuses on the transfer of knowledge through cultural production in the oral folkloric traditions of Anatolia. It consists of a poster-zine and an online platform. 

 

The physical poster-zine holds on one side a visual fragment of the research with a collage of old photographs and Kılıçer’s drawings, and on the other side the article ‘Wells of Knowledge: Poetry, Music and Resistance in Turkey’. By narrating the history of a specific geography, the article invites readers to question the influence of cultural heritage in the formation of one’s perception towards the world and ‘other’ people they share it with. 

 

The online platform acts as an active archival space that gives the possibility to revisit the elements in a non-linear historical approach focusing on the transference of oral knowledge through musical and poetic practices of story telling. The map creates a well of accessible knowledge and shares it through short bibliographic information about contributors of this knowledge and their proximity to or influence on other artists.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Bu yayın, Anadolu'nun folklorik geleneklerinin, kültürel üretim yoluyla gerçekleşen bilgi aktarım biçimleri üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır ve hem basılı hem de dijital olarak okuyucuyla buluşur. 

 

Fanzin ve poster şeklinde tasarlanan basılı kopya, bir yanda fotoğraflardan ve Kılıçer'in çizimlerinden oluşan bir kolajla araştırmanın görsel bir parçasını afiş şeklinde, diğer yanda '‘Wells of Knowledge: Poetry, Music and Resistance in Turkey’’ makalesini barındırıyor. Makale, Anadolu’nun tarihinde ortaya çıkan kültür üretiminin, günümüzde bireylerin dünya ve birlikte yaşadıkları 'diğer' kişilere yönelik algısının oluşumundaki etkisini sorgulamaya davet ediyor.

 

Çevrimiçi platform ise makalede bahsi geçen müzik ve şiir yoluyla hikaye anlatım pratiklerini sürdürmüş kişiler üzerinden bir ilişki ağı haritası oluşturarak aktif bir arşiv alanı görevi görür. Harita, herkesin erişimine açık bir bilgi kaynağı yaratıyor ve tarihteki müzisyen ve yazarların birbirine olan yakınlıkları veya etkileri hakkında kısa bibliyografik bilgiler paylaşıyor. 

Wells of Knowledge: Poetry, Music and Resistance in Turkey by Merve Kılıçer

₺420.00Price
    bottom of page