Kaos, Endüstri Devrimi ve Dünya Savaşları'nın meyvesi olarak insanları beslemiştir. Forever Serisi bu kaos ve makina yapısına başka bir kaldırımdan bakan minimal ve mükemmeliyetçiliği barındıran bir çalışmalar serisidir. Elektrik var oldukça, programlanmış hareketlerini yapmaya devam edecek sergideki küresel mükemmel formlar fiziki dünyada şaşmaz bir çizgiyi minimalist bir tavırla gezinmektedirler. Bu gezinti hali insanı düşünmekten vazgeçirecek bir tekrar içinde süregelecektir.

 

“Forever serisindeki işleri üretirken kullandığım irili ufaklı birçok motor ortaya çıkardıkları dönüş hareketleri ve bu sayedeki tekrar yetenekleri ile ürettiğim kinetik eserlerin mekanizmasının temel yapısını oluşturdular. Programlayarak ayrı ayrı karakterler kazandırdığım motorlar tasarlanmış arayüzler sayesinde eserlerin hareket modülleri oldular.”

Sonsuza / Forever by Selçuk Artut

₺10.00Price