"Shadow of a Doubt"u küçük bir yaşam-ölüm döngüsü ve bu döngüde takip edilecek yolu bulmak üzerine kuran Girit'in çalışmasındaki fotoğraflar da bu takip hissinin işaretlerini veriyor. Çok kısa bir süreçte üretilmiş olması ve fotoğrafların kimi zaman fiziksel, kimi zaman da hissel bir karanlığı içeriyor olması, yolu görmek üzere yakılan, kısa süreli ve az mesafeli bir kibrit hissi bırakıyor.

Shadow of a Doubt by Onur Girit

₺10.00Price